Monday, April 24, 2006

Identitetsskift på nul komme fem

Just som man havde en fotoblog, kan man i denne senmoderne verden efter blot 5 minutter have en helt anden form for blog. Fotobloggen, som før boede her, er flyttet, for at give plads til dette nye bud. Den nye form er ikke helt fastlagt - ikke på grund af lavvande i ideerne, men mere på grund af et umiskedeligt vægelsind. Men én ting er sikkert - spændende bliver det.

Læn dig godt tilbage - og glæd dig til endnu en mere eller mindre unyttig dråbe i bloggenes grænseløse land.

No comments: